fbpx
 

Pismo procesowe, czyli jakie?

Sąd

Pismo procesowe, czyli jakie?

Decyzja o sporządzeniu pisma procesowego przez osobę niebędącą prawnikiem nie należy do najprostszych… ale tak właściwie, czy jest się czego obawiać? Przyjrzymy się kodeksowemu elementarzowi.

Każde pismo procesowe musi spełniać pewne wymogi formalne wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, w skrócie nazywanego k.p.c. Większość tych wymogów jest wskazana w art. 126 k.p.c., który chciałbym przedstawić, bowiem to w nim ustawodawca w sposób wyjątkowo elegancki
i treściwy wskazał z czego właściwie składa się pismo procesowe:

Art.  126.  [Ogólne warunki pism procesowych]

  1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
  2. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  4. oznaczenie rodzaju pisma;
  5. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  6. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  7. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  8. wymienienie załączników.

Tak, okazuje się, że pismo procesowe w swoich założeniach oraz formie, oczywiście skrajnie upraszczając, jest zwykłym listem skierowanym do Sądu oraz uczestników postępowania. Wszakże musimy wskazać nadawcę, odbiorcę, powołać sią na pewne fakty, wskazać co to za rodzaj pisma, podpisać się oraz wymienić załączniki na które się powołujemy. Do tego dodajmy jeszcze obowiązek wskazania wartości przedmiotu sporu oraz załączenia stosownej opłaty, który na nas nakłada art. 126¹ k.p.c. oraz 126² k.p.c.

Coś jeszcze? Tak, artykuł 187 k.p.c., czyli treść pozwu, którego założenia chciałbym omówić w kolejnym wpisie. A przecież to tylko początek…

Proszę również pamiętać, że powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej w Państwa konkretnej sprawie. Każdy stan prawny  jest inny i będzie odbiegał od wyżej przedstawionego, dlatego zawsze warto umówić się na poradę prawną w Kancelarii, aby otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania.