fbpx

Prawo
Rodzinne

Rozwód oraz podział majątku, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo
Spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku, zniesienie współwłasności. 

Prawo
Gospodarcze

Sporządzanie umów, weksle, sprawy przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółek z o.o., prowadzenia postępowań w trybie elektronicznym, nakazowym oraz upominawczym, wezwania do zapłaty, postępowanie windykacyjne oraz egzekucyjne.

Bezpłatna Analiza Umów Kredytowych

W szczególności umów z odroczoną spłatą części należności, z klauzulą zmiennego oprocentowania oraz umów opartych o wskaźnik WIBOR. Prowadzę także mediacje z bankiem oraz liczne postępowania sądowe.

Odszkodowania

Odszkodowania za szkodę majątkową, osobową, zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę, a zwłaszcza po utracie osoby najbliższej.

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Bartosz Stasik, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010r. współpracuje z kancelariami prawnymi, komorniczymi oraz instytucjami państwowymi.

W mojej pracy wysoko cenię sobie dobrą komunikację z klientem. Szczera rozmowa na temat stanu faktycznego, pogłębiona gruntowną analizą prawną stanowi klucz do sprawnego prowadzenia Państwa sprawy.

Jestem elastyczny w zakresie formy kontaktu. Telekonferencja przez Skype lub Discord? Szybka wymiana wiadomości email? Swobodna wymiana opinii na portalu oferteo.pl? Żadna z powyższych form komunikacji nie stanowi dla mnie problemu. Najistotniejsze w mojej pracy jest kompleksowe zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy, natomiast formę przekazu pozostawiam Państwu.

Oferta

Moja oferta jest skierowana do osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

W mojej pracy spotykam wielu zwykłych ludzi z niezwykłymi problemami prawnymi, które spędzają im sen z powiek. To właśnie te problemy, które wydają im się nie do rozwiązania, stanowią clou mojej pracy, a ich rozwiązanie stawiam sobie jako nadrzędny cel. Do każdego problemu podchodzę indywidualnie, przeprowadzając jego gruntowną analizę, przy czym staram się przedstawić zawiłe zagadnienia prawne w sposób jak najbardziej przystępny dla moich mocodawców. Odszkodowanie za wypadek na wycieczce? Uporczywy sąsiad? Nieopłacona faktura? Niekorzystna decyzja ZUS? Wszystkie te zagadnienia, to codzienność w mojej pracy.

Współpracuję również ze spółkami prawa handlowego oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Dzięki temu znam i rozumiem specyfikę oraz współczesne realia małych oraz średnich przedsiębiorstw. Do każdego z tych problemów podchodzę z wyrozumiałością, zadając sobie wpierw pytanie, czy moje działania mogą przynieść wymierny efekt dla firmy mojego mocodawcy. Kancelaria wspólnie z klientem szacuje rachunek zysków i strat związanych z prowadzeniem danej sprawy oraz tłumaczy szanse oraz zagrożenia wynikające z danego stanu faktycznego oraz udziela niezbędnych wskazówek, aby danej sytuacji w przyszłości uniknąć.

Moi mocodawcy są na bieżąco informowani o bieżących postępach w sprawach, a ja natomiast jestem otwarty do rozmowy z moim klientem na temat jego sprawy- czy to będzie szybka wymiana korespondencji e-mailowej, czy rozmowa telefoniczna- zawsze staram się odpowiedzieć na pytania klienta najszybciej, jak to tylko możliwe. Nigdy nie pobieram dodatkowego honorarium za rozmowę z klientami na temat ich sprawy.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółową ofertą mojej Kancelarii.

Prawo Rodzinne

Uważam, że kluczem do sukcesu w postępowania sądowym jest ścisła współpraca na linii mocodawca – radca prawny. Myśl ta w najpełniejszy sposób sprawdza się sprawach z zakresu prawa rodzinnego, czyli spraw bliskich sfery osobistej oraz uczuciowej, tak trudnych do zdefiniowania w kilku zdaniach.

Podchodzę do moich klientów z pełną empatią, bo wiem, że za każdą z tych spraw stoi ludzka tragedia. Mąż który po dwudziestu latach małżeństwa jest zmuszony do przejścia przez postępowanie rozwodowe, żona która jest w trakcie postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub o podwyższenie alimentów. Dobrze wiem jakie pytania formułują się wówczas w Państwa głowach – co z moimi dziećmi, kiedy będę mógł się z nimi zobaczyć? Co z mieszkaniem oraz kredytem?

Do każdej sprawy z zakresu prawa rodzinnego podchodzę w sposób indywidualny oraz kompleksowy, przedstawiając kilka możliwości wyjścia z danej sytuacji oraz na bieżąco wspieram klienta w trakcie postępowania, bowiem postępowania te, jak żadne inne, stanowią ogromny stres dla moich klientów. Merytoryka oraz szczera rozmowa z klientem, to klucz do sukcesu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe to wyjątkowy gałąź prawa, która wymaga szczególnego podejścia nie tylko samego zagadnienia, ale również do klienta i stanu emocjonalnego w którym się znajduje. Należy pamiętać, że każdy z nas będzie musiał przejść przez co najmniej jedno z tych postępowań: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, czy roszczenie o zachowek.

To właśnie w sprawach z zakresu prawa spadkowego pozornie proste zagadnienia, okazują się niesłychanie złożone- czy osoba wydziedziczona ma prawo do zachowku? Dlaczego darowizna nie jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem? Czy roszczenie o zachowek się przedawnia? W XXI wieku tylko pozornie każda informacja jest na wyciągnięcie ręki. Niestety nie każda porada internetowa jest słuszna, czy pasująca do naszego stanu faktycznego. W tych tak trudnych dla nas momentach, łatwo stracić z pola widzenia azymut i zagubić się w gąszczu informacji na temat dziedziczenia, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Kancelaria dla każdego z klientów znajdzie czas, aby służyć poradą prawną oraz pomocą w niezakończonych od dziesięcioleci sprawach spadkowych.

Prawo Gospodarcze

Niezapłacone faktury, kary umowne, czy nieprzystąpienie do wykonania umowy, to codzienność dla polskich przedsiębiorców. W takich sytuacjach warto mieć zaufanego radcę prawnego, który posiada wiedzę oraz doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Bezskuteczna egzekucja wobec majątku dłużnej spółki? Z mojej perspektywy to kolejny etap odzyskiwania należności, związany z odpowiedzialnością członków zarządu dłużnej spółki na podstawie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.

Poprawnie sformułowana umowa jest najlepszym rozwiązaniem do zabezpieczenia interesów moich klientów, stąd opiniowanie oraz sporządzanie umów nazwanych oraz nienazwanych stanowi jeden z filarów mojej pracy.

Bezpłatna Analiza Umów Kredytowych

Produkt banku w postaci „kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem” był pozornie tańszy, przedstawiany jako najbardziej optymalne rozwiązanie, tuż obok znanych już na całą Polskę kredytów frankowych. A kredyt ze stałym oprocentowaniem? Bank z przykrością stwierdzał, że niestety brakuje Panu/Pani zdolności kredytowej, ale „proszę się nie martwić”.

Czy przedstawiono Państwu jak kształtował się WIBOR na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat? Czy opisano Państwu jak ustala się wysokość WIBORu, a także jaki ma wpływ na wysokość raty? Czy wręczono Państwu ulotki informacyjne? A może przedstawiono tabelę przedstawiającą wysokość Państwa raty, gdy WIBOR osiągnie wartość X, następnie Z, a na końcu Y?

Niestety nie. Tak samo jak nie poinformowano frankowiczów.

Posiadam wieloletnie doświadczenie uzyskane w największych w Polsce kancelariach zajmujących się tzw. „sprawami frankowymi”. Od lat zajmuje się tematyką abuzywnych klauzul w umowach bankowych. Prowadziłem osobiście kilkaset spraw frankowych, uczestniczyłem w ponad setce rozpraw po stronie frankowiczów, sporządziłem niezliczoną ilość pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych w sprawach frankowych. Uważam, że nadszedł czas, aby aby skierować swoją ofertę do złotówkowiczów. Zapraszam do kontaktu i rozmowy telefonicznej, gdzie wyjaśnię zawiłości procesu oraz jego specyfikę, a także przedstawię strategię wraz z ofertą kancelarii.

Odszkodowania

Wiem i rozumiem czego oczekuje ode mnie klient, któremu należy się odszkodowanie- ustalenia okoliczności zdarzenia, sprawnej analizy zasadności i wysokości roszczeń, oraz konsekwentnego ich dochodzenia w sporze z zakładem ubezpieczeń oraz na etapie postępowania sądowego.

Reprezentuję moich klientów w sprawach odszkodowawczych z zakresu błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, czy będących następstwem popełnionych wcześniej przestępstw. Wszędzie tam, gdzie z czyjejś winny dzieje się drugiej osobie krzywda, tam należy przeprowadzić gruntowną analizę, czy pokrzywdzonej osobie nie należy odszkodowanie. Koszty dojazdów do lekarzy, naprawy zniszczonego mieszkania oraz zadośćuczynienie za krzywdę- wszystkie te świadczenia można wyegzekwować od osoby lub podmiotu, który sprawił nam krzywdę.

W jaki sposób oszacować ludzką krzywdę? Ile jest warte ludzkie cierpnie? Trudno oszacować tak niemierzalne pojęcia, stąd może warto powierzyć te czynności radcy prawnemu?

Honorarium

Honorarium za pomoc prawną jest zawsze indywidualnie uzgadniane z Klientem przed przyjęciem zlecenia, a jego wysokość stanowi syntezę koniecznego nakładu pracy oraz stopień skomplikowania danej sprawy.

Honorarium za pomoc prawną rozkładam na dogodne dla klientów raty, a ich wysokość wspólnie ustalamy w trakcie sporządzania umowy, której treść jest omawiana w trakcie rozmowy z klientem.

W wyniku analizy rynku usług prawnych, swoją ofertę oraz związaną z nią honorarium podzieliłem na trzy kategorie.

Poradę Prawną, czyli zwykłą rozmowę, która rozwieje Twoje wątpliwości związane z danym problemem prawnym. Często taka porada jest związana z analizą przedłożonych przez Ciebie dokumentów, które wspólnie omawiamy na spotkaniu. Moim celem jest rozwiązanie Twoich wątpliwości związanych z daną sprawą, tak aby wchodząc do mojej kancelarii z problemem prawnym, wychodził z gotowym już rozwiązaniem. Na Twoje życzenie wysyłam zwięzłą wiadomość e-mail  z najważniejszymi informacjami, jakie uzyskałeś w trakcie naszego spotkania. Nigdy nie odmierzam czasu jaki przeznaczę na udzielenie porady prawnej, jednak z mojego z doświadczenia zawodowego, na taką poradę prawną należy przeznaczyć co najmniej 1 godzinę zegarową.

Sporządzenie pisma  w sprawie, czyli nie każdy potrzebuje kompleksowej opieki prawnej, a pojedynczego pisma, które ma wywołać określony skutek. Rozwiązanie to zazwyczaj preferują przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć długotrwałego postępowania. Również zwykłe wezwania dotyczące naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych oraz instytucji zaliczają się do tej kategorii.

Kompleksowa opieka prawna, którą należy rozumieć jako wspólne działania na etapie przedsądowym, procesowym oraz egzekucyjnym. Będę Państwa reprezentował na każdym z tych etapów, służył poradą prawną, reprezentował w trakcie rozpraw oraz czynności procesowych, czy prowadził negocjacje z pełnomocnikami naszych przeciwników procesowych. Proszę pamiętać- kancelaria nigdy nie pobiera dodatkowego honorarium za przeprowadzenie rozmowy z klientem w celu rozwiania jego wątpliwości, czy wysłuchania jego przemyśleń na temat prowadzonej sprawy.

Blog