fbpx
 

Brak decyzji o wypłacie 500+ co robić?

500+

Brak decyzji o wypłacie 500+ co robić?

Brak decyzji o wypłacie świadczenia znanego jako 500+ stanowi realne utrudnienie  dla wielu polskich rodzin. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, które skutecznie rozwiązuje ten problem?

Moment od którego składamy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do momentu w którym zostaje wydana decyzja o przyznaniu tego świadczenia jest niczym innym jak zwykłym postępowaniem administracyjnym, które powinno się kierować przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, co zresztą wprost wskazuje ustawa regulująca kwestie związane ze świadczeniem 500+.

Art.  28.  [Stosowanie przepisów k.p.a.]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeszcze, aby rozwiać Państwa wątpliwości- przedmiotowa ustawa w żaden sposób nie reguluje kwestii braku decyzji, więc z czystym sumieniem możemy skorzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje dla nas kodeks postępowania administracyjnego.

Kodeks ten nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Art.  35.  [Terminy załatwiania spraw administracyjnych]

  • 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Ustalmy fakty- sprawa o przyznanie świadczenia 500 + nie należy do spraw szczególnie skomplikowanych, więc tutaj możemy spokojnie przyjąć miesięczny termin na załatwienie naszej sprawy, dwa miesiące na rozpatrzenie takiego wniosku to czysta rozrzutność z naszej strony.

Chciałbym jeszcze Państwu zasygnalizować, że organ jest zobligowany do poinformowania nas o niezałatwieniu sprawy w terminie, wskazując nowy termin załatwienie sprawy, ale to wciąż nie rozwiązuje naszego problemu.

Jeżeli organ w powyższym terminie nie załatwił naszej sprawy, to należy go… ponaglić.

Nikt nie lubi być ponaglany, zwłaszcza jeżeli ponaglenie w sprawie o świadczenie 500+ jest rozpatrywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie muszę chyba tłumaczyć, że akurat temu podmiotowi zależy na sprawnym rozpatrywaniu wniosków dotyczących ich sztandarowego programu? Rozwiązanie to działa nadspodziewanie motywująco na pracowników ośrodków pomocy społecznej, stąd zachęcam Państwa do skwapliwego korzystania z takiej możliwości.

Proszę również pamiętać, że powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej w Państwa konkretnej sprawie. Każdy stan prawny  jest inny i będzie odbiegał od wyżej przedstawionego, dlatego zawsze warto umówić się na poradę prawną w Kancelarii, aby otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania.