fbpx
 

Tarcza antykryzysowa- kiedy złożyć wniosek o umorzenie pożyczki?

tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa- kiedy złożyć wniosek o umorzenie pożyczki?

Tarcza antykryzysowa wprowadziła rozwiązanie w postaci pożyczki do 5 000 zł, często nazywanej „pożyczką bezzwrotną”. Czy i kiedy należy zwrócić pożyczkę, aby rzeczywiście była bezzwrotna?

Interesuje nas § 3 umowy, który znajduje się poniżej

 

 

 

 

 

 

 

Właściwie jego treść jest jasna, jednak cały czas podkreślam- pożyczka zostanie umorzona tylko jeżeli złożymy stosowny wniosek w stosownym terminie!

Wniosek ten stanowi załącznik do umowy, więc ta kwestia nie stanowi problemu.

W jaki sposób go przesłać?

List polecony wydaje się być  najlepszą formą.

Kwestią, która rzeczywiście może być problematyczna, to termin w jakim należy złożyć wniosek o umorzenie.

Wykładnia § 3 wskazuje, że należy to zrobić w przeciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku. Warunkiem tym jest niezmniejszenie stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielania pożyczki.

Część umów jest zawierana przez ePUAP, stąd pewną trudność może przysporzyć ustalenie jaki dzień należy uznać za dzień udzielenia pożyczki.

Niestety w treści umowy nie ma definicji dnia udzielenia pożyczki. Nie ma również postanowienia umownego w którym strony przyjmują dzień X za ‘dzień udzielenia pożyczki’.

Nie jest to data zawarcia umowy pożyczki, bowiem takie postanowienie umowne zostało uznane za klauzulę niedozwoloną, wpisaną do stosownego rejestru pod numerem 464 XVII Amc 81/05.

Na ratunek nadchodzi… PUP w Wadowiach, gdzie znajduje się dość autorski poradnik dotyczący wniosku o umorzeniu pożyczki. Wskazano w nim, że za dzień udzielenia pożyczki przyjmuje się dzień jej wypłaty. Miejmy jednak na uwadze, że jest to stanowisko PUP Wadowice, a nie naszego konkretnego urzędu pracy.

Niemniej jednak w umowach pożyczkowych zawieranych z podmiotami publicznymi za dzień udzielenia pożyczki przyjmuje się dzień obciążenia rachunku pożyczkodawcy.

Przykłady? Bardzo proszę:
https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1500/3/2/umowa_pozyczki_wzor_region_system.pdf 
http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2019/07/wz%C3%B3r-umowy-po%C5%BCyczki-PP-Czyste-Powietrze.pdf

Zadałem to pytanie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Uzyskałem telefoniczne odpowiedź, iż dniem udzielenia pożyczki jest moment uznania rachunku, czyli dzień w którym pieniądze wpłynęły na nasze konto. Są to wewnętrzne ustalenia urzędu, a nie odgórne dyrektywy. Nie muszę również prostować, że stanowisko to w stoi w sprzeczności ze stanowiskiem PUP Wadowice?

Wnioski

Tarcza antykryzysowa nie definiuje pojęcia dzień udzielania pożyczki, więc wyczulam Państwa na czas oraz formę złożenia wniosku o umorzenie.

Polecam salomonowe rozwiązanie- przesłać wniosek po uznaniu rachunku, ale w terminie 14 dni od daty obciążenia rachunku pożyczkodawcy.

Zachęcam również do zapoznania się z poprzednim artykułem w którym przedstawiam możliwość rozwiązania umowy ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków:

Chcesz rozwiązać umowę przez koronawirusa?